Jämfört med hur det var förr har det blivit extremt mycket enklare att investera i börsnoterade aktier och man behöver inte ha något stort kapital för att göra det. Det finns gott om aktiemäklare online där man kan köpa små aktieposter och där reglerna för hur avgifter tas ut inte är utformade så att det blir meningslöst att göra små aktieaffärer.

sma-pengarMånga som förr rutinmässigt sparade i aktiefonder hos storbanken för att det var enklast så har nu börjat intressera sig för att istället sätta ihop en egen aktieportfölj hos en aktiemäklare. Något som är bra att tänka på i det här sammanhanget är riskspridning – använder man hela sitt sparkapital för att köpa aktier i ett eller några få aktiebolag blir man väldigt utsatt. Det gamla talesättet om att inte lägga alla sina ägg i samma korg gäller i allra högst grad fortfarande.

Här nedanför hittar du några andra punkter som är bra att tänka på om man är nybörjare på det här med aktieinvesteringar och vill investera små summor i aktier.

Depåavgift, köpavgifter och säljavgift

Kontrollera alltid hur stora avgifterna är, både fasta avgifter och rörliga avgifter. När man bara har små belopp att investera kan till exempel en fast årlig depåavgift göra ett markant avtryck i sparandet och det kan vara idé att välja bort aktiemäklare som tar ut höga depåavgifter även om de är bra i övrigt. Det är också viktigt att veta vad det kostar att köpa och sälja aktier, så att inte sådana rörliga avgifter äter upp kapitalet.

aktierKöpa mindre än en hel aktie

Det finns vissa aktiemäklare online, bland annat Aktieinvest, som låter dig köpa en andel i en aktie istället för en hel aktie. För den som bara har små belopp att investera finns det två fördelar med detta:

  • Man kan investera i ett företag man tror på även om aktiekursen är så hög att man inte har råd att köpa en hel aktie.
  • Man kan välja att sprida sina pengar över flera olika aktiebolag istället för att bara köpa aktier i ett visst bolag. Låt oss till exempel ponera att du har 500 kronor att köpa aktier för den här månaden. Det finns flera börsnoterade bolag som du är intresserad av, men dina 500 kronor räcker bara för att köpa aktier i max två av dem. Istället för att välja ut två aktiebolag väljer du att göra andelsköp i fem olika aktiebolag – på så vis får du ökad riskspridning.

Investeringssparkonto

Om du är en privatperson kan du välja att ha ett Investerarsparkonto (ISK) istället för eller som komplement till en traditionell aktiedepå. Både ISK och traditionell depå har sina fördelar och nackdelar, så det är bra att lägga lite energi på att kontrollera vad som gäller innan man fattar något beslut. Man behöver inte ha fyllt 18 år för att ha ett ISK.

Man kan ha både pengar och värdepapper i ett ISK och de omfattas av statens investerarskydd i enlighet med lagen (1999:158) om investerarskydd.

Exempel på fördelar med ISK:

  • Ditt sparande schablonbeskattas, vilket förenklar självdeklarationen rejält. För många småsparare är detta en praktisk lösning.
  • När du får utdelning på aktier i svenska aktiebolag är den skattefri.

Exempel på nackdelar:

  • Du måste betala schablonskatten även de år du inte har gjort några vinster eller avyttringar från din aktieportfölj.
  • Du kan inte kvitta förluster mot vinster för de aktier och fonder du har i ditt ISK. (Däremot kan schablonintäkten kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.)
  • Du kan inte ha onoterade aktier i ditt ISK.
  • Ett ISK kan inte ha flera ägare, vilket gör att man till exempel inte kan använda ISK för en aktieklubb.

Automatiska överföringar

För att komma igång med sitt investerande kan det vara praktiskt att välja en lösning som gör det möjligt att ordna med automatiska överföringar av pengar till ens depå eller ISK varje månad, och att det där finns en automatisk funktion som ser till att de överförda pengarna investeras i enlighet med vissa parametrar som du har ställt in i förväg. Givetvis förhindrar detta inte att man också gör manuella överföringar och lägger manuella köpordrar.

För mig personligen var det väldigt bra att ordna med en automatisering eftersom det gjorde att jag numera investerar i aktier även under månader när jag varken har tid eller lust att göra manuella investeringar. Det är bara en liten överföring som görs automatiskt varje månad, men många bäckar små blir till slut en hel å och det känns skönt att veta att mitt sparande pågår tolv månader om året istället för att bara ske under de månader då jag känner mig inspirerad.

Säker och krypterad bankverksamhet

Vi föreslår att du använder PayPal för att ta hand om dina vinster från externa investeringar. PayPal är lätt att använda, det är ett väldigt enkelt sätt att skicka pengar till vänner och familj. Att betala med PayPal ger dig en extra nivå av säkerhet och bedrägeriföre byggande. PayPal krypterar din bank- eller kreditkortsinformation och håller den informationen säker. Inga avgifter för att skicka pengar till vänner och familj.

Återinvestering av utdelningar

Det finns aktiemäklare där man kan ange att man vill att den utdelning man erhåller automatiskt ska återinvesteras i det utdelande aktiebolaget. Aktieutdelningen används alltså för att köpa fler aktier i bolaget. Detta är en praktiskt funktion som gör att man kan investera pengar utan att ha dem i handen först och riskera att spendera dem på något annat.

Hantering av viktiga företagshändelser

Aktieutdelning är inte det enda som kan inträffa under bolagsåret utan det kan även ske till exempel emissioner och uppköp. Om du är en småsparare som inte vill behöva hålla koll på detta själv finns det aktiemäklare där du i förväg kan ställa in vad du vill ska ske när företag du äger aktier i går igenom olika företagshändelser av detta slag. Du kan till exempel ange att du vill delta i emissioner om det finns pengar tillgängliga i ditt aktiekonto att handla för, men att inga köp ska ske utöver detta, samt att aktiemäklaren ska ombesörja försäljning av alla eventuella icke-utnyttjade teckningsrätter så att de inte förfaller och blir värdelösa.

Rösträttsregistrering

Det räcker med att äga en enda aktie i ett aktiebolag för att ha rätt att bevista bolagsstämman och delta i omröstningarna. (Såvida det inte rör sig om något av de ovanliga aktieslag som saknar rösträtt.)

Att delta i bolagsstämmor kan vara mycket intressant och lärorikt för den som har börjat investera i aktier, men trots detta är det många som avstår eftersom de tror att bolagsstämmor bara är för storägare eller för personer med lång erfarenhet av aktieinvesteringar. Det är synd, eftersom det innebär att makten i aktiebolag kan hamna i händerna på några få ägare trots att dessa ägare bara äger en yttepytteliten del av aktiebolaget och kanske inte alls har samma mål och bevekelsegrunder för sina beslut som en majoritet av ägarna.

Om du vill gå på bolagsstämmor och delta i omröstningar är det viktigt att du väljer en aktiemäklare som kan registrera aktierna i ditt namn så att de är rösträttsregistrerade i ditt namn inför bolagsstämmorna.