== Läs också om hur jag sänkte min elkostnad ==

telefon1.) Första steget för att sänka min telefonkostnad var att sätta mig ned och granska mina telefonräkningar för att få reda på mina vanor vad gäller telefonsamtal, SMS och övriga avgiftsbelagda tjänster.

2.) Nästa steg var att fundera på om detta var vanor jag ville behålla, eller om det fanns något jag kunde tänka mig att ändra på.

3.) Tredje steget var att börja leta efter lösningar som passade just mig och mina förutsättningar.

Vi är många som sitter med telefonabonnemang som egentligen inte passar oss särskilt bra. Det kan till exempel handla om att man har ändrat sina vanor sedan man skaffade abonnemanget, eller att man automatiskt valde det abonnemanget som hade billigast grundavgift utan att fundera på vad själva telefonräkningen varje månad skulle landa på. Det kan finnas mycket att tjäna på att byta abonnemang.

Varför göra förarbetet?

Om man hoppar direkt till punkt tre och försöka leta upp bättre telefonabonnemang är det lätt att gå vilse eftersom man inte riktigt vet vad det är man letar efter. När jag gick igenom punkt ett och punkt två fick jag en betydligt bättre insikt i vad det var för slags abonnemang jag behöver. Dels insåg jag hur jag faktiskt använder min telefon, dels såg jag vissa vanor som jag var villig att ändra på och som därför inte behövde vägas in när jag letade efter ett nytt telefonabonnemang.

Jag funderade också på om jag var villig att gå över till kontantkort istället för abonnemang, men kom fram till att det är ett abonnemang jag vill ha och det ska vara ett paket där mina prioriterade punkter ingår i grundkostnaden. Målet är att aldrig behöva betala mer än grundkostnaden varje månad, såvida inte något exceptionellt inträffar.

Mina vanor och prioriteringar

  • Punkt 1: Jag såg att en väldigt stor del av mina samtal gick till samma tre personer varje månad. Det var alltså viktigt för mig att hitta ett telefonabonnemang som kunde göra det billigare för mig att ringa till just dessa tre personer.
  • Punkt 2: Jag hade mycket oanvänd surfdata över vissa månader, medan jag andra månader gjorde slut på min surfmängd snabbt. Detta korrelerade framförallt med hur pass mycket tid jag tillbringade i stugan där jag inte har någon annan internetuppkoppling än mobiltelefonens.Det vore därför bra om jag kunde hitta ett telefonabonnemang där icke använd surfdata från en månad kan sparas för att användas i framtiden. Denna punkt var dock inte lika prioriterad som den ovanför. Rejäl surfpott varje månad eller fri surf skulle också fungera, men var inte något jag var sugen på att betala särskilt mycket extra för. Ett billigt abonnemang med lite eller medelstor surfpott som gick att knuffa vidare till kommande månader vore att föredra framför ett dyrare abonnemang med stor surfpott eller fri surf.
  • Punkt 3: Jag använde framförallt surffunktionen i stugan, och den täcks inte av 4G-nätet. Att betala för surf på 4G-nätet var alltså inte någon vits.
  • Punkt 4: Jag såg att jag ringt en del tämligen kostsamma utlandssamtal från min mobiltelefon, men detta var en vana jag var villig att ändra på. Istället för att gå på jakt efter ett telefonabonnemang som gav billigare utlandssamtal beslutade jag mig för att använda Skype mer för utlandssamtal.
  • Punkt 5: Jag skickade färre än 300 SMS under en genomsnittlig månad. Jag hade alltså inte något behov av att specifikt leta efter telefonabonnemang som inkluderar fler SMS än så i grundpriset.

Att hitta rätt telefonabonnemang

telefonkostnadBeväpnad med de fem prioriteringspunkterna var det enkelt för mig att leta upp ett telefonabonnemang som passade.

Jag började med att hitta abonnemang som uppfyllde mina önskemål gällande punkt ett, och såg att det fanns gott om abonnemang att välja mellan som antingen inkluderade ett visst antal samtal varje månad eller ett visst antal samtalsminuter – utan att man behövde ange några favoriter. Eftersom jag ringde förhållandevis få men långa samtal till de tre personerna i punkt ett valde jag att inrikta mig på de abonnemang som hade ett tillräckligt högt antal fria samtal per månad. (Nu i efterhand kan jag med facit i hand säga att mina fria samtal inte bara räcker för att ringa till de tre personerna utan det finns varje månad tillräckligt med fria samtal för att täcka även mina övriga samtalsbehov, trots att jag valde ett av de billigare abonnemangen.)

Därefter sållade jag bort de abonnemang som inte uppfyllde mina behov av att kunna surfa i stugan utan att behöva köpa extra surfdata. Alla abonnemang som därefter återstod inkluderade fler än 300 SMS, så den punkten blev inte utslagsgivande utan jag valde det billigaste erbjudandet.

Mitt tips för den som vill sänka sina telefonkostnader är därför att börja med att ta en titt på hur du faktiskt använder din telefon, och sedan fundera på om det finns någon kostsam vana du kan tänka dig att ändra på. Därefter gör du en prioritetslista, och sen är det bara att gå till någon jämförelsesajt online och börja gallra utefter prioritetslistan. Lycka till!