pengarOm man har fler olika lån och avbetalningsplaner kan det vara idé att ta en titt på vad det skulle innebära för privatekonomin att slå ihop dem till ett lån istället. Att samla sina lån innebär att man har ett större lån och använder det för att lösa flera mindre lån. Därefter har man bara ett stort lån att betala av på istället för flera mindre.

Det finns flera anledningar till varför det ofta är en bra idé att samla sina lån. Här nedanför har jag listat några av dem.

Lägre ränta

Det är vanligt att små lån har högt ränta. Sitter man till exempel med tre kreditkortsskulder med en räntesats kring 15% går det ofta att få ner räntan en hel del om man vänder sig till en bank eller liknande långivare och tar ett vanligt lån istället för den  kredit som man har tillgång till med ett kreditkort. För många SMS-lån är räntan ännu högre än 15% och då finns det ännu mer pengar att spara på att byta ut smålånen mot ett enda större lån.

kreditkortHar man något att sätta som säkerhet för lånet brukar det innebär lägre ränta än för blancolån (lån utan säkerhet), men även blancolån brukar gå att ordna med förhållandevis låg ränta. Om du är medlem i någon förening – till exempel ett fackförbund – skall du alltid kolla med dem om de har förhandlat fram någon form av medlemslån hos en bank för sina medlemmar.

Fördelen med att få ned räntan är inte bara att krediten blir mindre kostsam, utan också att man kan amortera ner skulden i snabbare takt. Ju snabbare du amorterar, desto snabbare minskar den skuld som räntan beräknas utifrån. Detta innebär att man kan få igång en positiv snöbollseffekt där räntekostnaden gradvis minskar och amorteringarnas storlek gradvis ökar. Man blir skuldfri långt tidigare än vad man skulle ha blivit om man suttit kvar och betalat höga räntor på smålånen.

På grund av detta är det ofta en bra idé att samla sina lån även om man inte kan få ned räntesatsen jättemycket. Även en liten minskning av räntesatsen innebär att det blir mer pengar över att amortera med varje månad, och så är den positiva snöbollen i rullning. Detta är en av anledningarna till att långivare ofta kan vara mer benägna att godkänna en låneansökan om man förklarar att pengarna ska användas för att lösa smålån.

Lägre kringkostnader

Det är inte bara räntekostnaden som går att få ned genom att samla sina lån, utan det går ofta att minska kringkostnader som aviavgifter också.

Exempel:

Du har fem olika krediter som du betalar av på. Varje långivare skickar ut en inbetalningsavi varje månad och tar ut en aviavgift på 25 kronor. Detta innebär att du under ett år betalar 25 kr x 5 krediter x 12 månader = 1 500 kronor i aviavgifter.

Du tar ett större lån och löser de fem krediterna. Nu har du ett lån att betala av på varje månad. 25 kronor i aviavgift x 1 kredit x 12 månader = 300 kronor.

Mellanskillnaden innebär att du har 1 200 kronor över som du kan använda för att amortera ned din skuld  istället för att slösa bort den på aviavgifter.

Förlängd avbetalningstid

Att samla sina lån kan vara en bra lösning när man behöver förlänga avbetalningstiden.

betalningstidJa, jag vet vad du tänker. Rekommenderar Bellman verkligen att någon ska förlänga sin avbetalningsplan? Brukar inte han rekommendera att kostsamma skulder ska betalas av så snabbt som möjligt, helst mycket snabbare än vad avbetalningsplanen anger?

Sanningen är att det finns vissa situationer där jag anser att det bästa man kan göra är att ordna så att man får en längre avbetalningstid. Det handlar om situationer där man har svårt att klara av den gällande återbetalningstakten och riskerar att dra på sig påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, inkassoavgifter, betalningsanmärkningar och andra problem. I en sådan situation är det viktigt att vara ärlig mot sig själv och inte hemfalla åt önsketänkande – du måste hitta en lösning som baserar sig på den ekonomi du har idag, inte på vad du hoppas ska hända framöver. Räkna inte med att få det där jobbet eller att lyckas byta lägenheten mot en billigare, utan arbeta fram en lösning som är hållbar baserat på hur din ekonomi kommer att se ut om alla dessa önskningar inte slår in. Det är viktigt att agera snabbt, för har man väl fått en betalningsanmärkning är det mycket svårare att förhandla sig till ett tillräckligt stor lån med någorlunda förmånliga villkor.

Exempel:

Du har tagit fem stycken SMS-lån med korta återbetalningstider.

  • Lån 1: Du ska betala tillbaka 1 000 kronor (inklusive ränta och avgifter) inom de närmsta 30 dagarna.
  • Lån 2: Du ska betala tillbaka 1 500 kronor (inklusive ränta och avgifter) inom de närmsta 30 dagarna.
  • Lån 3: Du ska betala tillbaka 3 000 kronor (inklusive ränta och avgifter) inom de närmsta 2 månaderna.
  • Lån 4: Du ska betala tillbaka 2 000 kronor (inklusive ränta och avgifter) inom de närmsta 2 månaderna
  • Lån 5: Du ska betala tillbaka 4 000 kronor (inklusive ränta och avgifter) inom de närmsta 3 månaderna.

Det här är en återbetalningstakt som du inte mäktar med, och risken är hög att det kommer att börja dyka upp påminnelseavgifter. Kanske hinner någon skuld säljas vidare till inkasso, eller så lämnar någon långivare en förfallen skuld direkt till Kronofogden. Situationen är prekär och du riskerar att sjunka ned i ett låneträsk som kommer att trassla till din privatekonomi och solka ner din kreditupplysning. Ju mer du betalar i påminnelseavgifter och inkassoavgifter, desto mindre har du kvar att faktiskt betala av skulder med, och berget växer.

Istället för att sticka huvudet i sanden kontaktar du en långivare och ansöker om ett lån på 11 500 kronor för att lösa småkrediter. När lånet beviljas betalar du omedelbart av de fem småkrediterna.

Ditt nya lån är ett annuitetslån på 11 500 kronor som löper över 12 månader och har en räntesats på 6%. Den effektiva räntan (ränta + avgifter) är 6,17%. Du betalar därför 990 kronor varje månad i 12 månader. Istället för att försöka klara av att betala 2 500 kronor första månaden, ytterligare 5 000 kronor innan två månader har gått, och som lök på laxen 4 000 kronor inom tre månader från nu, är det alltså mindre än en tusenlapp som ska in varje månad under de kommande tolv månaderna. Sannolikheten är mycket högre att du klarar av att följa den avbetalningsplanen, vilket innebär att du slipper påminnelseavgifter, inkassoavgifter och att hamna hos Kronofogden.

När man räknar på vad det kostar att förlänga avbetalningstiden genom att samla sina lån ska man alltid väga resultatet mot vad det skulle kosta att misslyckas med att följa nuvarande avbetalningsplan.

Psykologiska faktorer

Man ska inte underskatta de psykologiska faktorerna när det gäller privatekonomi. För många människor är det betydligt enklare rent psykologiskt att ha ett enda lån att betala av på varje månad istället för många små. Risken är högre att man sticker huvudet i sanden och struntar i allt om det dimper ned massor av olika fönsterkuvert i brevlådan från långivare, inkasso, kronofogden, etc.

Att kämpa med att betala av flera olika SMS-lån, kreditkortskrediter och liknande är för många människor något som är förknippat med skamkänslor och ångest. Att istället gör en enda inbetalning varje månad till en enda långivare känns ofta mycket bättre. Rent psykologiskt känns det mer som att betala av på ett huslån eller ett billån än att vara den där personen som drog på sig massor av SMS-lån under en period när livet var tufft.

Förhandla med långivarna

En fågel i handen är bättre än tio skogen.

Om man beviljats ett större lån kan man kontakta de respektive långivarna för småkrediterna och förhandla. Det är till exempel vanligt att SMS-lån erbjuds i stil med ”Låna 3 000 kronor idag, betala tillbaka 4 000 kronor om 3 månader.” Men hur mycket måste du betala om du vill lösa hela skulden idag, när det bara har hunnit gå 20 dagar av lånetiden? Ofta kan man få ned beloppet en bit genom att kontakta långivaren, eftersom räntekostnaden är baserad på lånetiden. Det kan till exempel bli så att långivaren nöjer sig med 3 300 kronor i återbetalning om du gör återbetalningen omedelbart.

Om man redan har hunnit hamna i ett trassel av försenade inbetalningarna och påminnelseavgifter, kanske även inkasso, brukar det också gå att förhandla om man har möjlighet att göra en slutbetalning omedelbart. Det finns till exempel långivare som går med på att dra bort alla påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och så vidare om man omedelbart kan betala tillbaka själva skuldbeloppet.

De pengar du sparar genom att förhandla ned dina gamla skulder använder du för att göra en extra avbetalning på ditt nya lån, så att den skulden omedelbart blir mindre och räntekostnaden därmed lägre.

Lägre kostnader för framtida lån

Om många småkrediter gör att man misslyckas med att hålla sig till avbetalningsplanerna och får en betalningsanmärkning kan detta göra det svårt att få lån framöver. Om man till exempel behöver låna för att köpa en bostad kan man bli nekad, eller erbjudas lån med mycket sämre villkor än vad man hade fått utan betalningsanmärkningen. Detta gäller även om man betalat av samtliga småkrediter när man ansöker om bostadslånet. Det samma är sant om du vill låna pengar till en kontantinsats vid sidan av bolånet.

Att försöka ta sig ur ett smålåneträsk genom att ta nya smålån för att betala tillbaka gamla smålån kan också göra det dyrt att låna framöver, även om man lyckas hålla betalningsanmärkningarna borta. Varje gång du gör en ny låneansökan görs en kreditupplysning på dig, och detta registreras i din kreditupplysning. Många långivare anser att det sänker din kreditvärdighet om det har gjorts många kreditupplysningar på dig och kommer att erbjuda dig sämre lånevillkor, även om du har skött dina tidigare krediter till punkt och pricka. På grund av detta är det bättre att ta ett större lån (= en enda kreditupplysning) och använda detta lån för att lösa samtliga småkrediter än att ta flera olika småkrediter för att ge sig själv längre återbetalningstid.