Den svenska bostadsmarknaden är fortsatt het, både som nyhetsämne och samtalsämne hos många svenskar. De senaste årens stora prisuppgångar fick många unga på bostadsmarknaden att bli extra utsatta. Dels då de snabbt ökande priserna ledde till att kontaktinsatserna behövde ökas men dels även genom att många unga köpare tjänade stora snabba pengar på sin bostadskarriär. Risken med det senare är att risken för att, bli historiskt sett, extremt högt belånad ökade tillsammans med risken att bli fartblind för möjligheten att tjäna pengar på sitt boende och oviljan att se att en eventuell prisnedgång skulle slå hårt mot ens eget boende och privatekonomi.

Kommer priserna att höjas eller sänkas under 2018?

Utmaningarna i Sverige är stora 2018, den fortsatta inflyttningen till storstäder skapar tillsammans med befolkningsökningen en enorm efterfrågan på bostäder samtidigt som staten ser risker med den fortsatta skuldsättningen och inför begränsningar för hur mycket du som privatperson får låna till ditt boende. Sannolikt kommer priserna fortsätta pressas uppåt i de mest attraktiva områdena, av de som har råd, samt i ytterområden till storstäderna av de som behöver ha ett boende inom pendlingsavstånd till arbetet. Nya amorteringskravet i korthet innebär att den som lånar mer än 70% av bostadens värde OCH mer än 4,5 x låntagarnas sammanlagda bruttoinkomst behöver amortera 1% extra, dvs 3 procent mot tidigare 2 %. Detta kan slå mot nya på bostadsmarknaden och skapa segregering då färre har råd att bo centralt i dyra attraktiva områden.