Egen el ökar

Att produktionen av egenproducerad el ökar dramatiskt beror inte bara på att människor har blivit mer miljömedvetna. Det beror också på sjunkande kostnader för sol- och vindkraft. Ju billigare och mer lättillgängliga exempelvis solceller är, desto fler kommer att skaffa dem. En ytterligare förklaring till den snabba utvecklingen är den nya tekniken, inte minst nya slags batterier som gör det möjligt att lagra elen på ett helt annat sätt än tidigare. Numera finns företag som tar fram batterier för lagring av hemmagjord el så att man kan komma hem efter jobbet och ladda upp elbilen med egen solel över natten.

Sälja överskottet

Om man producerar sin egen el och får ett överskott som man vill sälja vidare så måste man emellertid först komma överens med det nätbolag som sköter eldistributionen där man bor. Det är inte alla bolag som köper el som produceras av småproducenter, men allt fler gör det. Nätägarna tar sedan ut en avgift från den som vill säja sitt överskott. Ibland har avgiften varit så stor att det inte alltid har lönat sig, men snart kommer EU med ett nytt direktiv som innebär att små elproducenter kan slå ihop sin produktion och därmed få större inflytande. När människor går ihop för att sätta upp ett större vindkraftverk eller solpaneler på hela bostadsrättföreningen så lär maktförhållandena på elmarknaden ändras på riktigt.